Items where Division is "SR Science and Religion Dialogue. Interdisciplinary Group" and Year is

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 29.

Preprint

Bušs, Dzintars Edvīns The Dialogue Science and Religion: Elements of Matter and Form. [Preprint] (Submitted)

Bušs, Dzintars Edvīns Implementation of principles of Christianity: prerequisite of emergence of modern science and society. [Preprint] (Unpublished)

Mičulis, Kaspars The twentieth-century crisis of western culture. [Preprint] (Submitted)

Paeglis, Roberts Creation theory and related scientific questions (in Latvian). [Preprint] (Submitted)

Tambergs, Juris Physics and Religion in the Crossroads of Paradigms. [Preprint] (Submitted)

Tjurins, Mihails P. Хокинг и вера в Бога: идущие вместе? Hawking and belief in God: coming together? Religious and scientific parallels in the Creation. [Preprint] (Unpublished)

Tjurins, Mihails P. Молитва как связующее звено между духовным и физическим в психике человека (о встрече и взаимодействии двух природ в психологической доминанте). Lūgšana kā saikne starp garīgo un fizisko cilvēka psihē (par divu dabu satiksmi un mijiedarbību psiholoģiskajā dominantē). [Preprint] (Unpublished)

Tjurins, Mihails P. Mūsdienigs skats uz Kristu: salīdzināmās dievatziņas metode (Модернистский и традиционный взгляд на Христа и Бога: опыт сравнительного богословия). [Preprint] (Unpublished)

Zeps, Dainis Aramaiskie pētījumi: Gramatiskā sieta nobīde un Tenisona brīvība. [Preprint]

Zeps, Dainis Kā es mācīju gpt klasisko (biblisko) sīriešu valodu. [Preprint]

Zeps, Dainis Rudolf Steiner. On mathematics and Reality. [Preprint] (Submitted)

Zeps, Dainis Tēze: Dalījums fizikā, reliģijā un mistikā ir ... mistika/līdz aplamībai novecojusi lieta. [Preprint]

Zeps, Dainis Four levels of complexity in mathematics and physics. [Preprint]

Авик, Валерий Sitiunt iustitam – Жажда справедливости. Психологические и правовые аспекты принципа справедливости в книге Иова. [Preprint] (Unpublished)

Авик, Валерий Sitiunt iustitiam – Жажда справедливости. Психологические и правовые аспекты принципа справедливости в книге Иова. Sitiunt iustitiam - Taisnīguma slāpes. Taisnīguma principa psiholoģiskie un tiesiskie aspekti Ījabā grāmatā. [Preprint] (Unpublished)

Scientific Manuscript

Atvars, Aigars Reliģiskā jeb racionālā domāšanas ceļa izvēles modelis. [Scientific Manuscript] (Unpublished)

Biķis, Enoks Zinātnes un Reliģijas dialogs LU manā redzējumā. [Scientific Manuscript] (Unpublished)

Christianto, Victor Grand design, intelligent designer, or simply God: Stephen Hawking and his hoax story. [Scientific Manuscript] (Unpublished)

Christianto, Victor The emerging clan capitalism in the world. [Scientific Manuscript] (Unpublished)

Christianto, Victor A note on astrometric data and time varying Sun-Earth distance in the light of Carmeli metric. [Scientific Manuscript]

Shadmi, Doron Zeno's Achilles\Tortoise Race and Reconsiderations of Some Mathematical Paradigms. [Scientific Manuscript] (Unpublished)

Zeps, Dainis Kā mācīties (senās) valodas. [Scientific Manuscript]

Zeps, Dainis On Hemiolia Principle and Ornamental Numbers. [Scientific Manuscript] (Unpublished)

Zeps, Dainis Reliģijas un matemātikas dialogs: Dieva pierādījumi un Gēdeļa teorēma. [Scientific Manuscript] (Unpublished)

Zeps, Dainis Vēstule Floriānam Gābaueram “Par medicīniskā lāzera kodēšanu un Tenisona lingvistisko paradigmu”. [Scientific Manuscript]

Conference or Workshop Item

Atvars, Aigars Lūgšanas pieejas modelis. Bibliskie, psiholoģiskie un loģiskie aspekti. In: 75th Conference of University of Latvia, Section "Science and Religion Dialogue", 09.02.2017, Riga, Raina Blv. 19, Latvia. (Unpublished)

Zeps, Dainis Dž. A. Vīlera domu eksperimenti un to realizācijas. In: seminar.

Zeps, Dainis Jaunas paradigmatiskas pieejas, kas savieno reliģisko (mistisko) un mūsdienu fiziķu domāšanu: ierosmes pētīšanai. In: ZuRD seminārs, 10. aprīlī 2007. gadā, LU. (Unpublished)

Other

Shadmi, Doron Mathematics as a tool for survival. Doron Shadmi. (Unpublished)

This list was generated on Mon Apr 22 17:42:16 2024 EEST.