Items where Subject is "BS The Bible"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: C | D | P | S | T | Z | А
Number of items at this level: 19.

C

Cocchi, Massimo and Tonello, Lucio and Gabrielli, Fabio (2012) The Human Aspect of Christ between Classic and Quantum Consciousness: Gethsemane - Anxiety & Depression between Biochemistry & Anthropology. Scientific GOD Journal, 3 (5). pp. 432-439. ISSN 2153-831X

Cālītis, Juris and Titans, Normunds and Taivāne, Elizabete and Tēraudkalns, Valdis and Jansone, Ilze and Dišlere Musta, Dace and Rudzītis, Jānis and Namnieks, Andris and Čakare, Laila and Petrova, Olga (2010) 68th annual scientific conference of the University of Latvia. Faculty of Theology section. "Science and Religion Dialogue". In: UL 68th conference, Faculty of Theology section: Science and Religion Dialogue, 2010. 11.02, University of Latvia, Raiņa bulvāris 19, Mazā aula.

Cālītis, Juris and Bušs, Dzintars Edvīns and Zeps, Dainis and Tjurins, P. T. and Rudzītis, Jānis and Biķis, Enoks and Titāns, Normunds and Mičulis, Kaspars and Gahbauer, Florian and Titava, Lelde and Taivāne, Elizabete (2013) Science and Religion Dialogue: What is Life? Zinātnes un Reliģijas Dialogs: Kas ir dzīvība? In: 71st scientific conferenece of University of Latvia, 8 February, 2013, Raina bulv. 19.

D

Dāmis, Artis (2011) Dzīves ilguma analīze bibliskajā tekstā. In: LU 69th conference, Faculty of Theology section: Science and Religion Dialogue, 2011.16.02, University of Latvia, Raiņa bulvāris 19, Mazā aula., University of Latvia. (Submitted)

P

Pereira, Contzen (2016) “Let there be light” and the light was eternal: A Meta-Religious understanding of creation and consciousness. Journal of Metaphysics and Connected Consciousness . (In Press)

Pereira, Contzen (2015) On the Metaphysical Link between Religion & Science. Scientific GOD Journal, 6 (7). pp. 292-298. ISSN 2153-831X

Pereira, Contzen (2015) Soul & Consciousness. Scientific GOD Journal, 6 (7). ISSN 2153-831X

S

Salmiņa, Valda (2009) Sources and symbols of the Song of Resurrection „Havun, havun” (Bird, bird) by Grigor Narekatsi (947 – 1011) (in Latvian). Cultural Studies. Animals in Literature and Culture. Kultūras Studijas, Dzīvnieki kultūrā. Zinātnisko rakstu krājums, II . pp. 56-66. ISSN 978-9984-14-470-2

Salmiņa, Valda (2008) The function and rendering in Latvian of genitive constructions in the semantic structure of the Book of Lamentations of Gregor from Narek (in Armenian). In: XI General Conference of the International Association of Armenian Studies (AIEA), 2008, 10-12 September, Paris. (Submitted)

T

Tambergs, Juris (2001) THE ROLE OF CONCEPTUAL FOUNDATIONS OF QUANTUM THEORY IN THE DIALOGUE BETWEEN SCIENCE AND RELIGION. “Dabaszinātnes un skolotāju izglītība”, III Starptautiskās konferences materiāli, Rīga, 2001, 8 lpp. .

Tambergs, Juris (2005) The problems of the dialogue of quantum mechanics and theology. Zvaigžņotā debess (Rudens 2004 (Nr.185), 3.-10.lpp.; Ziema 2004/2005 (Nr.186), 3.-10.lpp.).

Tambergs, Juris (2001) THE ROLE OF CONCEPTUAL FOUNDATIONS OF QUANTUM THEORY IN THE DIALOGUE BETWEEN SCIENCE AND RELIGION. “Dabaszinātnes un skolotāju izglītība”, III Starptautiskās konferences materiāli, Rīga, .

Tjurins, Mihails P. (2009) Вера в Единого Бога - первоначальная религия человечества (Belief in one God - the original religion of humanity). Бизнес-класс (7). pp. 42-46.

Tjurins, Mihails P. Молитва как связующее звено между духовным и физическим в психике человека (о встрече и взаимодействии двух природ в психологической доминанте). Lūgšana kā saikne starp garīgo un fizisko cilvēka psihē (par divu dabu satiksmi un mijiedarbību psiholoģiskajā dominantē). [Preprint] (Unpublished)

Tjurins, Mihails P. Mūsdienigs skats uz Kristu: salīdzināmās dievatziņas metode (Модернистский и традиционный взгляд на Христа и Бога: опыт сравнительного богословия). [Preprint] (Unpublished)

Z

Zeps, Dainis Kā es mācīju gpt klasisko (biblisko) sīriešu valodu. [Preprint]

А

Авик, Валерий Авик Валерий. Конец Света в 2012 году? Нет, не раньше, чем через 2 млрд. лет. (Valērijs Aviks. Pasaules gals 2012 gadā? Nē, ne agrāk, kā pēc 2. miljardiem gadu). [Preprint] (Unpublished)

Авик, Валерий Sitiunt iustitam – Жажда справедливости. Психологические и правовые аспекты принципа справедливости в книге Иова. [Preprint] (Unpublished)

Авик, Валерий Sitiunt iustitiam – Жажда справедливости. Психологические и правовые аспекты принципа справедливости в книге Иова. Sitiunt iustitiam - Taisnīguma slāpes. Taisnīguma principa psiholoģiskie un tiesiskie aspekti Ījabā grāmatā. [Preprint] (Unpublished)

This list was generated on Mon Apr 22 18:11:25 2024 EEST.