Items where Year is Not Specified

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 77.

Atvars, Aigars Lūgšanas pieejas modelis. Bibliskie, psiholoģiskie un loģiskie aspekti. In: 75th Conference of University of Latvia, Section "Science and Religion Dialogue", 09.02.2017, Riga, Raina Blv. 19, Latvia. (Unpublished)

Atvars, Aigars Reliģiskā jeb racionālā domāšanas ceļa izvēles modelis. [Scientific Manuscript] (Unpublished)

Bell, Dallas F. Dimensional Analysis of the Idée-Force of Social Agents with Constrained Optimization from Remote Sensing. [Scientific Manuscript] (Submitted)

Bell, Dallas F. A Predictive Analytics Algorithm (Red Team) of Analytics’ Predictors (Blue Team): World Forensic Social Science Supercolliders. [Scientific Manuscript] (Submitted)

Bell, Dallas F. The Twenty-Five Theses for Philos Sophos: A Partial Differential Equation from Mathematical Ethics’ Operators of Zhēn Xiàng for Interpolating Computerized Behavioral Flux in Economics. [Scientific Manuscript] (Submitted)

Bite, Aleksandrs Bībele – mūsdienu pasaules izpratnes atslēga un veidotājs spēks. [Scientific Manuscript] (Submitted)

Biķis, Enoks Zinātnes un Reliģijas dialogs LU manā redzējumā. [Scientific Manuscript] (Unpublished)

Biķis, Enoks Zinātnes un reliģijas konceptu potenciālā konverģence jautājumā par cilvēces atbrīvošanos no slimībām nākotnē. [Preprint] (Submitted)

Bušs, Dzintars Edvīns The Dialogue Science and Religion: Elements of Matter and Form. [Preprint] (Submitted)

Bušs, Dzintars Edvīns Implementation of principles of Christianity: prerequisite of emergence of modern science and society. [Preprint] (Unpublished)

Christianto, Victor Grand design, intelligent designer, or simply God: Stephen Hawking and his hoax story. [Scientific Manuscript] (Unpublished)

Christianto, Victor The emerging clan capitalism in the world. [Scientific Manuscript] (Unpublished)

Christianto, Victor A note on astrometric data and time varying Sun-Earth distance in the light of Carmeli metric. [Scientific Manuscript]

Egoyan, Alexander THE CONCEPTUAL BASIS FOR MULTIDIMENSIONAL PHYSICS. General Science Journal . ISSN 1916-5382

Egoyan, Alexander SMOOTH INFINITESIMAL ANALYSIS BASED MODEL OF MULTIDIMENSIONAL GEOMETRY. General Science Journal . ISSN 1916-5382

Joshi, Kedar A Summary of the Central Metaphysic of Superultramodern Science and Philosophy: From Modern Science to God–The Ultimate Questioner. [Scientific Manuscript] (Unpublished)

Joshi, Kedar The NSTP (Non-Spatial Thinking Process) Theory. [Scientific Manuscript] (Unpublished)

Joshi, Kedar The Satanic Verses of Bhagavad-gita. [Scientific Manuscript]

Joshi, Kedar The UQV (Ultimate Questioner’s Vanity) Theory. [Scientific Manuscript] (Unpublished)

Larenz, Rudolf Warum ist es nicht so einfach für einen heutigen Physiker, durch und durch Christ zu sein? Mokslo ir tikėjimo dialogai. Tiltai. / Dialogues between Science and Faith. Bridges., 5 . pp. 5-39. ISSN 1648-3979 (Unpublished)

Mičulis, Kaspars Undeterminism and order in transdisciplinar context. [Preprint] (Unpublished)

Mičulis, Kaspars Self-organisation, semantics and anthropic principle in a unified context. [Preprint] (Unpublished)

Mičulis, Kaspars The twentieth-century crisis of western culture. [Preprint] (Submitted)

Mārtuža, Eva Dvēsele kā spoža zvaigzne ieritēja. Dvēsele latvju senajos avotos saistībā ar mūsdienu zinātnes versijām. [Scientific Manuscript] (Submitted)

Mārtuža, Eva Luters un Vācijas Zemnieku karš. [Preprint] (Submitted)

Mārtuža, Eva Senreliģija, Dieva meklējumi un izpratne igauņu rakstnieka Andrusa Kivirehka romānā “Vīrs, kas zināja čūskuvārdus”. In: Literatūra un reliģija. Latvijas universitātes akadēmiskais apgāds.

Paeglis, Roberts Creation theory and related scientific questions (in Latvian). [Preprint] (Submitted)

Pereira, Contzen Experiences of a Stone: A Panpsychist First-Person Autobiographical Representation. Journal of Metaphysics and Connected Consciousness . (In Press)

Pereira, Contzen Metaphysics of Cosmic Energy and its Goodness. Journal of Metaphysics and Connected Consciousness . (In Press)

Pereira, Contzen A Narrative First-Person/Third-Person Experience and Six Mugs of Beer. Journal of Metaphysics and Connected Consciousness . (In Press)

Pitkänen, Matti Finite fields and TGD. [Preprint] (Unpublished)

Pitkänen, Matti Quantum Gravitation and Topological Quantum Computation. [Preprint] (Submitted)

Pitkänen, Matti Some New Ideas Related to Langlands Program viz. TGD. [Preprint] (Submitted)

Pitkänen, Matti Some astrophysical and cosmological findings from TGD point of view. (Unpublished)

Pitkänen, Matti TGD Inspired Model for Freezing in Nano Scales. [Preprint] (Submitted)

Pitkänen, Matti Trying to fuse the basic mathematical ideas of quantum TGD to a single coherent whole. [Preprint] (Submitted)

Podnieks, Karlis The Formalist Picture of Cognition. Towards a Total Demystification. [Scientific Manuscript] (Unpublished)

Podnieks, Karlis Towards a General Definition of Modeling. [Scientific Manuscript] (Unpublished)

Rosinger, Elemer Elad Wealth Creation and Science Research : Science Research, the root of wealth in our Knowledge Society, is endangered. [Preprint] (Unpublished)

Rosinger, Elemer Elad Where and How Do They Happen ? [Preprint] (Unpublished)

Sadovnik, Israel God and Soul in Quantum Theory. GSJ Physics Forum . ISSN https://www.tapatalk.com/groups/gsjournal/the-scientific-god-by-socratus-t7496.html

Shadmi, Doron Mathematics as a tool for survival. Doron Shadmi. (Unpublished)

Shadmi, Doron The Unity of The Mathematical Science and Ethics in terms of evolutionary scale. [Scientific Manuscript] (Submitted)

Shadmi, Doron Zeno's Achilles\Tortoise Race and Reconsiderations of Some Mathematical Paradigms. [Scientific Manuscript] (Unpublished)

Smetham, Graham Bohm’s Implicate Order, Wheeler’s Participatory Universe, Stapp’s Mindful Universe, Zurek’s Quantum Darwinism and the Buddhist Mind-Only Ground Consciousness. Journal of Consciousness Exploration & Research . ISSN 2153-8212

Sorli, Amrit Relation between Psychological Time and Physical Time. [Preprint] (Unpublished)

Sorli, Amrit The Subject is beyond Space and Time. [Preprint] (In Press)

Sorli, Amrit and Fiscaletti, Davide Symmetry of mass and energy density of quantum vacuum. [Preprint] (Unpublished)

Taivāne, Elizabete Likteņdārzs: tradicionālās latviešu reliģiozitātes transformācijas projekts = The Garden of Fates: A Project of Transformation of Traditional Latvian Religiosity. [Preprint] (Unpublished)

Taivāne, Elizabete No Kristus pie Krišnas: jaunā reliģiskā paradigma? From Christ to Krishna: A New Religious Paradigm? [Preprint] (Unpublished)

Taivāne, Elizabete S. S. Horužija antropoloģiskais pagrieziens: uz filozofijas, teoloģijas, psiholoģijas un fizikas robežas // Anthropological Shift by S. S. Horuzhy: at the Crossroads of Philosophy, Theology, Psychology and Physics. [Preprint] (In Press)

Taivāne, Elizabete Starptautiskā kristīgās meditācijas kopiena: bibliskās paradigmas transformācija (fenomenoloģiskā eksplikācija); The World Community for Christian Meditation: Transformation of Biblical Paradigm (phenomenological explication). Starptautiskā kristīgās meditācijas kopiena: bibliskās paradigmas transformācija (fenomenoloģiskā eksplikācija); The World Community for Christian Meditation: Transformation of Biblical Paradigm (phenomenological explication) . (Unpublished)

Tambergs, Juris Physics and Religion in the Crossroads of Paradigms. [Preprint] (Submitted)

Titans, Normunds Astroteoloģiski prātojumi bioloģiskā universa hipotēzes un ārpuszemes dzīvības meklējumu perspektīvā. [Preprint] (Submitted)

Titans, Normunds Contemporary Philosophical “Faith” without “Belief”: A Case of Jean-Luc Nancy. [Preprint] (Unpublished)

Titans, Normunds G. W. F. Hegel’s Understanding of the Absolute: A Non-metaphysical Interpretation. [Preprint] (Submitted)

Titāns, Normunds Hypothesis of Extraterrestrial Origins of Life on Earth and Its Anthropologically-Theological Implications: Rhawn Joseph’s Case. [Preprint] (Submitted)

Tjurins, Mihails P. Хокинг и вера в Бога: идущие вместе? Hawking and belief in God: coming together? Religious and scientific parallels in the Creation. [Preprint] (Unpublished)

Tjurins, Mihails P. Молитва как связующее звено между духовным и физическим в психике человека (о встрече и взаимодействии двух природ в психологической доминанте). Lūgšana kā saikne starp garīgo un fizisko cilvēka psihē (par divu dabu satiksmi un mijiedarbību psiholoģiskajā dominantē). [Preprint] (Unpublished)

Tjurins, Mihails P. Mūsdienigs skats uz Kristu: salīdzināmās dievatziņas metode (Модернистский и традиционный взгляд на Христа и Бога: опыт сравнительного богословия). [Preprint] (Unpublished)

Tjurins, P. T. Dievišķais pārpratums (Sātana ģenēzes psiholoģiskās modelēšanas mēģinājums) Божественное недоразумение (Опыт психологического моделирования происхождения Cатаны). [Preprint] (Unpublished)

Treija, Rita The Theological Identity of Ludis Bērziņš as Reflected in His Manuscript ‘Magnificent Songs’ (Greznas dziesmas). [Preprint] (Submitted)

Zeps, Dainis Aramaiskie pētījumi: Gramatiskā sieta nobīde un Tenisona brīvība. [Preprint]

Zeps, Dainis Dž. A. Vīlera domu eksperimenti un to realizācijas. In: seminar.

Zeps, Dainis Jaunas paradigmatiskas pieejas, kas savieno reliģisko (mistisko) un mūsdienu fiziķu domāšanu: ierosmes pētīšanai. In: ZuRD seminārs, 10. aprīlī 2007. gadā, LU. (Unpublished)

Zeps, Dainis Kā es mācīju gpt klasisko (biblisko) sīriešu valodu. [Preprint]

Zeps, Dainis Kā mācīties (senās) valodas. [Scientific Manuscript]

Zeps, Dainis On Hemiolia Principle and Ornamental Numbers. [Scientific Manuscript] (Unpublished)

Zeps, Dainis Reliģijas un matemātikas dialogs: Dieva pierādījumi un Gēdeļa teorēma. [Scientific Manuscript] (Unpublished)

Zeps, Dainis Rudolf Steiner. On mathematics and Reality. [Preprint] (Submitted)

Zeps, Dainis Tēze: Dalījums fizikā, reliģijā un mistikā ir ... mistika/līdz aplamībai novecojusi lieta. [Preprint]

Zeps, Dainis Vai būt blēdim ir izdevīgi? Ko saka Mākslīgais internets, AI? [Preprint] (Submitted)

Zeps, Dainis Vēstule Floriānam Gābaueram “Par medicīniskā lāzera kodēšanu un Tenisona lingvistisko paradigmu”. [Scientific Manuscript]

Zeps, Dainis Four levels of complexity in mathematics and physics. [Preprint]

Авик, Валерий Авик Валерий. Конец Света в 2012 году? Нет, не раньше, чем через 2 млрд. лет. (Valērijs Aviks. Pasaules gals 2012 gadā? Nē, ne agrāk, kā pēc 2. miljardiem gadu). [Preprint] (Unpublished)

Авик, Валерий Sitiunt iustitam – Жажда справедливости. Психологические и правовые аспекты принципа справедливости в книге Иова. [Preprint] (Unpublished)

Авик, Валерий Sitiunt iustitiam – Жажда справедливости. Психологические и правовые аспекты принципа справедливости в книге Иова. Sitiunt iustitiam - Taisnīguma slāpes. Taisnīguma principa psiholoģiskie un tiesiskie aspekti Ījabā grāmatā. [Preprint] (Unpublished)

This list was generated on Thu Jun 13 12:51:31 2024 EEST.