The Dialogue Science and Religion: Elements of Matter and Form

Bušs, Dzintars Edvīns The Dialogue Science and Religion: Elements of Matter and Form. [Preprint] (Submitted)

[thumbnail of Dz.Bush.Zin_rel_raksts.pdf] PDF
260kB

Abstract

The article deals with interpretations of Christian dogmas and myths, also expounding the psycho-emotional interpretation of the selective result of apocalypse. The author also outlines the criteria of verity and value of Christian dogmas in nowadays society and science. In the article it is tried to find out the cause of specific content of myths.


Zinātnes un reliģijas dialogs: formas un satura elementi.

Rakstā apskatīti kristietības dogmu jeb mītu zinātniskās interpretācijas mēģinājumi, tai skaitā apokalipses selektīvo rezultātu psihoemocionālā interpretācija. Ieskicēti kristietības dogmu (mītu) patiesības un vērtības kritēriji mūsdienu sabiedrībā un zinātnē. Mēģināts noskaidrot mītu specifisko saturu rašanās cēloņus.

Item Type:Preprint
Uncontrolled Keywords:kristietības dogmas, mīti un zinātne, mītu izcelšanās, apokalipse
Subjects:Q Science > Q Science (General)
B Philosophy. Psychology. Religion > B Philosophy (General)
B Philosophy. Psychology. Religion > BL Religion
Divisions:University of Latvia > SR Science and Religion Dialogue. Interdisciplinary Group
References:
1. Фейерабенд, П. Избранные труды по методологии науки. Москва: Прогресс, 1986, 544.

2. Vilks, I. Mūsdienu zinātne par mūžīgu dzīvību. Zvaigžņotā Debess, 2001.gada vasara, Rīga: LZA un LU AI, 35-42.

3. Tambergs, J. Bibliskā un dabaszinātniskā pasaules aina. Lekciju kurss Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes studentiem. II daļa. Rīga, 1998.

4. Jākobsens, R.K. Ceļojums pie Ādama un Ievas. Ilustrētā Zinātne, 2006. gada janvāris, 30-37.

5. Dēnikens, fon, Ē. Sensacionāli senās astronautikas atklājumi. Rīga: Izdevniecība Avots, 2006, 382.

6. Eliade, M. Mīta aspekti. Rīga: Minerva, 1999, 207.

7. Malinovsky, B. Magic, Science and Religion. New York, 1955.

8. Bībele. Vecās un Jaunās derības svētie raksti. Rīga: Latvijas Bībeles biedrība. 1992, 1243.

9. Levi, V. Aklas ticības brīnumi un traģēdija (Pārdomas par grāmatu). Grāmatā: Raits, H. Burvestību liecinieks. Rīga, Zinātne, 1974, 5-18.

10. Поппер, K. Нищета историцизма. Москва: Прогресс. 1993, 186.

11. Юнг, K.Г. Бог и бессознательное. Москва: Олимп, 1998, 480.

12. Šuvajevs, I. Junga pasaule. Grāmatā: Jungs, K.G. Dvēseles pasaule. Rīga: Spektrs, 1994, 194-216.

13. Šuvajevs, I Popera pasaule. Grāmatā: Popers, K. Nākotne ir atvērta. Rīga: Zvaigzne ABC, 2005, 167-187.

14. Maldonis,V. Evanģeliskā dogmatika. Rīga: Latvijas Universitāte, 1939, 312.

15. Шарден, де, П.Т. Феномен человека. Гл. Сверхжизнь: Завершающий этап земли: В. Соединение науки и религии. Internets, SIDEWINDER, Тейяр де Шарден, Феномен человека, 2006 from http://m.sidewinder.googlepages.com/, aplūkots:2008.g.5.nov.

ID Code:54
Deposited By: Dzintars Edvīns Bušs
Deposited On:18 Dec 2009 16:02
Last Modified:06 Feb 2021 14:40

Repository Staff Only: item control page