Items where Subject is "BL Religion"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | F | G | H | J | K | M | N | P | R | S | T | Z | А
Number of items at this level: 116.

A

Apšvalka, Dace (2009) In the search of the hidden truth. In: University of Latvia, 67th conference, 2009. 27.02.

Atvars, Aigars (2018) 10 gadi kopā ar Zinātnes un Reliģijas dialoga grupu In: Latvijas Universitātes 75. konference. Sekcijas sēde "Zinātnes un reliģijas dialoga grupas (ZURD) 10 gadu jubilejai veltīts seminārs", 14.02.2018., Riga. (Unpublished)

Atvars, Aigars (2016) Dievticības vieta inteliģenta cilvēka dzīvē. In: Zinātnes un reliģijas dialoga grupas konference. Latvijas Universitātes konferences ietvaros. 12.02.2016., Riga, Raina 19, Latvijas Universitate. (Unpublished)

Atvars, Aigars Lūgšanas pieejas modelis. Bibliskie, psiholoģiskie un loģiskie aspekti. In: 75th Conference of University of Latvia, Section "Science and Religion Dialogue", 09.02.2017, Riga, Raina Blv. 19, Latvia. (Unpublished)

Atvars, Aigars (2011) NLP personības struktūra un tās lietošana kristīgajā padomdošanā. In: ZURD seminārs, 2011. 16.02, UL 69th conference, Faculty of Theology section: Science and Religion Dialogue.

Atvars, Aigars Reliģiskā jeb racionālā domāšanas ceļa izvēles modelis. [Scientific Manuscript] (Unpublished)

Atvars, Aigars (2012) Cilvēku pievēršanās un novēršanās no baznīcas skaidrojums no TRIZ sistēmu attīstības principu viedokļa. In: Zinātnes un reliģijas dialoga grupas konference. Latvijas Universitātes konferences ietvaros. 10.02.2012.. (Unpublished)

Atvars, Aigars (2014) Izgudrošanas uzdevumu risināšanas teorija TRIZ un tās lietojums zinātnes un reliģijas dialogā. In: ZURD seminārs, 28.11.2014., LU TF, Raina 19, Riga, University of Latvia. (Unpublished)

B

Bell, Dallas F. Dimensional Analysis of the Idée-Force of Social Agents with Constrained Optimization from Remote Sensing. [Scientific Manuscript] (Submitted)

Bell, Dallas F. A Predictive Analytics Algorithm (Red Team) of Analytics’ Predictors (Blue Team): World Forensic Social Science Supercolliders. [Scientific Manuscript] (Submitted)

Bell, Dallas F. The Twenty-Five Theses for Philos Sophos: A Partial Differential Equation from Mathematical Ethics’ Operators of Zhēn Xiàng for Interpolating Computerized Behavioral Flux in Economics. [Scientific Manuscript] (Submitted)

Biķis, Enoks (2015) Mākslīgais intelekts mediķa skatījumā. In: LU 73. konference, „Zinātnes un reliģijas dialoga” interdisciplinārās grupas sēde, 2015. gada 12. februāris, Latvijas universitāte, Raiņa 19, Dekanāta zāle.

Biķis, Enoks (2018) Pasaules pirmlaiku neparastie dzīvnieki Ījaba aprakstos un paleontologu skatījumā. In: LU 76. konference, „Zinātnes un reliģijas dialoga” interdisciplinārās grupas sēde, 2018. gada 14. februāris, Latvijas universitāte, Raiņa 19, Dekanāta zāle.

Biķis, Enoks (2015) Mākslīgā intelekta un tā iespējamo draudu civilizācijai novērtējums medicīnas zinātnes skatījumā. In: LU 73. konference, „Zinātnes un reliģijas dialoga” interdisciplinārās grupas sēde, 2015. gada 12. februāris, Latvijas universitāte, Raiņa 19, Dekanāta zāle.

Biķis, Enoks Zinātnes un Reliģijas dialogs LU manā redzējumā. [Scientific Manuscript] (Unpublished)

Biķis, Enoks Zinātnes un reliģijas konceptu potenciālā konverģence jautājumā par cilvēces atbrīvošanos no slimībām nākotnē. [Preprint] (Submitted)

Bušs, Dzintars Edvīns (2019) Априорные знания в учениях И.Канта, «эволюционной эпистемологии», «аналитической психологии» К.Г.Юнга и в эволюции религий. (Unpublished)

Bušs, Dzintars Edvīns (2019) Априорные знания в учениях И.Канта, «эволюционной эпистемологии», «аналитической психологии» К.Г.Юнга и в эволюции религий. scireprints.lu.lv . (Submitted)

Bušs, Dzintars Edvīns (2019) Apriorās zināšanas I.Kanta, „evolucionārās epistemoloģijas”, K.G.Junga „analītiskās psiholoģijas” mācībās un reliģiju evolūcijā (Papildinājumi pēdējā nodaļā). (Unpublished)

Bušs, Dzintars Edvīns The Dialogue Science and Religion: Elements of Matter and Form. [Preprint] (Submitted)

Bušs, Dzintars Edvīns Implementation of principles of Christianity: prerequisite of emergence of modern science and society. [Preprint] (Unpublished)

Bušs, Dzintars Edvīns (2015) Mākslīgais intelekts: reliģijas aspekts tā būtībā un saturā (Artifical Intelligence: religious aspect in essence and content). In: LU 73. konference, „Zinātnes un reliģijas dialoga” interdisciplinārās grupas sēde, 2015. gada 12. februāris, Latvijas universitāte, Raiņa 19, Dekanāta zāle.

Bušs, Dzintars Edvīns (2010) „Kristietības principu realizācija: modernās zinātnes un sabiedrības rašanās priekšnoteikums”. In: LU 68. konference, „Zinātnes un reliģijas dialoga” interdisciplinārās grupas sēde, 2010. gada 12. februāris, Latvijas universitāte, Raiņa 19, Mazā Aula. (Unpublished)

Bušs, Dzintars Edvīns (2014) Nāves jēdziena satura iespējamība konkrēta dzīvības jēdziena kontekstā. In: LU 72. konference, „Zinātnes un reliģijas dialoga” interdisciplinārās grupas sēde, 2014. gada 7. februāris, Latvijas universitāte, Raiņa 19, Dekanāta zāle.

Bušs, Dzintars Edvīns (2017) A priori knowledge in the teachings of I. Kant, "evolutionary epistemology", "analytical psychology" of K. G. Jung and in the evolution of religions. (Unpublished)

C

Cālītis, Juris and Bušs, Dzintars Edvīns and Zeps, Dainis and Tjurins, P. T. and Rudzītis, Jānis and Biķis, Enoks and Titāns, Normunds and Mičulis, Kaspars and Gahbauer, Florian and Titava, Lelde and Taivāne, Elizabete (2013) Science and Religion Dialogue: What is Life? Zinātnes un Reliģijas Dialogs: Kas ir dzīvība? In: 71st scientific conferenece of University of Latvia, 8 February, 2013, Raina bulv. 19.

F

Feščenko, Iļja (2009) Religion in the contemporary natural science paradigm. In: University of Latvia, 67th conference.

Fingelkurts, Alexander A. and Fingelkurts, Andrew A. (2009) Is our brain hardwired to produce God, or is our brain hardwired to perceive God? A systematic review on the role of the brain in mediating religious experience. Cognitive Processing, 10 . pp. 293-326.

G

Gokhale, Raam (2012) Origins Shrouded in Myth. Boloji.com .

H

Hu, Huping (2008) Reflection 2008: The State of Science, Religion and Consciousness. NeuroQuantology, 6 (4). pp. 323-332. ISSN 1303 5150

Hu, Huping and Wu, Maoxin (2010) The Principle of Existence II: Genesis of Self-Referential Matrix Law, & the Ontology & Mathematics of Ether. Scientific GOD Journal, 1 (8). pp. 520-550. ISSN 2153-831X

Hu, Huping and Wu, Maoxin (2010) The Principle of Existence: Toward a Scientific Theory of Everything. Scientific GOD Journal, 1 (1). ISSN 2153-831X

J

Joshi, Kedar A Summary of the Central Metaphysic of Superultramodern Science and Philosophy: From Modern Science to God–The Ultimate Questioner. [Scientific Manuscript] (Unpublished)

Joshi, Kedar The Satanic Verses of Bhagavad-gita. [Scientific Manuscript]

Joshi, Kedar The UQV (Ultimate Questioner’s Vanity) Theory. [Scientific Manuscript] (Unpublished)

K

Kandasamy, Vasantha W.B. and Smarandache, Florentin (2006) VEDIC MATHEMATICS - ‘VEDIC’ OR ‘MATHEMATICS’: A FUZZY & NEUTROSOPHIC ANALYSIS. AUTOMATON, Los Angeles. ISBN 1-59973-004-9

Kandasamy, Vasantha W.B. and Smarandache, Florentin and Kandasamy, K. and Kandasamy, Meena (2005) FUZZY AND NEUTROSOPHIC ANALYSIS OF PERIYAR’S VIEWS ON UNTOUCHABILITY. HEXIS, Phoenix, Arizona. ISBN 1931233-00-4

Kasaross, Mārtiņš (2010) The Synthesis of the Theory of Evolution and Theology in Teilhard de Chardin`s work „The Phenomenon of Man” (in Latvian). In: II sēde: „Zinātnes un reliģijas dialoga” interdisciplinārās grupas sēde, 12.02.2010, LU, Raiņa bulvāris 19, Mazā aula. (Unpublished)

Knopken, Andreas (2016) IN EPISTOLAM AD ROMANOS ANDREAE KNOPKEN COSTERINENSIS INTERPRETATIO. Vuittenberga M. D. XXIIII.

M

Melanchton, Philipp (2017) In laudem novae scholae. Slavinājums jaunatklājamai skolai. In: Philippi Melanthonis Opera quae supersun. Corpus Reformatorum, edidit Carolus Gottlieb Bretschneider, Volumen XI, Philipi Melanchthonis Opera Omnia quae supersunt omnia, Halis Saxonum, 1843..

Mārtuža, Eva Dvēsele kā spoža zvaigzne ieritēja. Dvēsele latvju senajos avotos saistībā ar mūsdienu zinātnes versijām. [Scientific Manuscript] (Submitted)

Mārtuža, Eva (2014) Dvēsele latvju senajos avotos saistībā ar mūsdienu zinātnes versijām. In: LU 72. konference, „Zinātnes un reliģijas dialoga” interdisciplinārās grupas sēde, 2014. gada 7. februāris, Latvijas universitāte, Raiņa 19, Dekanāta zāle.

Mārtuža, Eva (2015) Ludviga Adamoviča senlatviešu reliģijas izpratne. pp. 104-114.

Mārtuža, Eva Luters un Vācijas Zemnieku karš. [Preprint] (Submitted)

N

Nixon, Gregory M. (2010) Myth and Mind: The Origin of Human Consciousness in the Discovery of the Sacred. Journal of Consciousness Exploration & Research|, 1 (3). pp. 289-337. ISSN 2153-8212

P

Paeglis, Roberts (2009) Christians as science founders. In: University of Latvia, 67th conference, 2009. 27.02. (Unpublished)

Paeglis, Roberts Creation theory and related scientific questions (in Latvian). [Preprint] (Submitted)

Paeglis, Roberts (2011) Dinozauri Bībelē un zinātnē jeb "Dinozauru arheoloģiskās liecības no juras un triasa laikmeta kā zinātnes uzstādījums un bibliskā rekonstrukcija". In: UL 69th conference, Faculty of Theology section: Science and Religion Dialogue, 2011. 16.02, University of Latvia. Raina bulvāris 19, Mazā aula.

Paeglis, Roberts (2010) Noas izdzīvošanas māksla. [Teaching Resource] (Unpublished)

Pereira, Contzen (2016) Frequencies of the Buddhist Meditative Chant – Om Mani Padme Hum. International Journal of Science and Research (IJSR) .

Pereira, Contzen (2015) Metaphysics of The Holy Trinity. Journal of Metaphysics and Connected Consciousness .

Pereira, Contzen (2015) Understanding the subjective experience of consciousness in “GOD”. Journal of Metaphysics and Connected Consciousness, 2 .

Pereira, Contzen (2015) Electromagnetic Radiation, a Living Cell and the Soul: A Collated Hypothesis. NeuroQuantology, 13 (4). pp. 426-438. ISSN 1303 5150

Pereira, Contzen (2016) “Let there be light” and the light was eternal: A Meta-Religious understanding of creation and consciousness. Journal of Metaphysics and Connected Consciousness . (In Press)

Pereira, Contzen (2015) A Metaphysical Understanding of “A Scientific Me” through Psalms. Scientific GOD Journal, 6 (7). pp. 306-310. ISSN 2153-831X

Pereira, Contzen (2015) On the Metaphysical Link between Religion & Science. Scientific GOD Journal, 6 (7). pp. 292-298. ISSN 2153-831X

Pereira, Contzen (2015) Soul & Consciousness. Scientific GOD Journal, 6 (7). ISSN 2153-831X

Pereira, Contzen (2015) Understanding the Lord’s Prayer. Scientific GOD Journal, 6 (9). pp. 531-534.

Pereira, Contzen and Reddy, J Shashi Kiran (2016) Cosmic Origami: Finger Prints of Life. Scientific GOD Journal, 7 (4). 252-255. ISSN 2153-831X

Pereira, Contzen and Reddy, J Shashi Kiran (2017) The Manifestation of Consciousness: Beyond & Within from Fundamental to Ubiquity. Journal of Consciousness Exploration & Research, 8 (1). pp. 51-55.

Pereira, Contzen and Reddy, J Shashi Kiran (2016) Science, Subjectivity & Reality. Journal of Consciousness Exploration & Research .

Pitkänen, Matti (2010) GOD & Hawking. Scientific GOD Journal, 1 (6). pp. 400-401. ISSN 2153-831X

Pundure, Irena (2018) KRISTIETĪBA un LATVISKĀ DIEVESTĪBA. In: LU 76. konference, „Zinātnes un reliģijas dialoga” interdisciplinārās grupas sēde, 2018. gada 14. februāris, Latvijas universitāte, Raiņa 19, Dekanāta zāle.

Pundure, Irena (2019) Par DAŽIEM SPRIEDUMIEM Dr.theol. H.BIEZĀ GRĀMATĀ «SENO LATVIEŠU DEBESU DIEVU ĢIMENE» Rīga, Minerva, 1998, 367 lpp. In: Zinātnes un Reliģijas dialoga grupas seminārs, 24. martā, 18:00, Latvijas unviersitāte, 15.auditorija.

R

Rosinger, Elemer Elad (2011) IN SUPPORT OF COMTE-SPONVILLE. UNSPECIFIED. (Unpublished)

Rosinger, Elemer Elad Where and How Do They Happen ? [Preprint] (Unpublished)

S

Salmiņa, Valda (2009) Sources and symbols of the Song of Resurrection „Havun, havun” (Bird, bird) by Grigor Narekatsi (947 – 1011) (in Latvian). Cultural Studies. Animals in Literature and Culture. Kultūras Studijas, Dzīvnieki kultūrā. Zinātnisko rakstu krājums, II . pp. 56-66. ISSN 978-9984-14-470-2

Salmiņa, Valda (2009) Biblical Person Names in The Book of Lamentations by Grigor Narekatsi (1001-1003). Kultūras Studijas. Personvārds kultūrā. Zinātnisku rakstu krājums, I . pp. 55-64. ISSN 978-9984-14-413-9

Smarandache, Florentin (2010) Divine Semi-Paradoxes. http://fs.gallup.unm.edu//DivineSemiParadoxes.htm .

Smetham, Graham Bohm’s Implicate Order, Wheeler’s Participatory Universe, Stapp’s Mindful Universe, Zurek’s Quantum Darwinism and the Buddhist Mind-Only Ground Consciousness. Journal of Consciousness Exploration & Research . ISSN 2153-8212

T

Taivāne, Elizabete (2009) The Appearances of the Mother of God as a Factor of Revival of the Catholic Society in Europe of the XX - the Beginning of the XXI Century Явления Богородицы как фактор возрождения католического общества в Европе ХХ-ХХI веков. Мировая политика: взгляд из будущего, т. 3: Постсекулярные общества: перспективы и реальность: Межкультурное взаимодействие и международные отношения, ред. т. А. Б. Зубов, В. М. Сер . pp. 259-266.

Taivāne, Elizabete (2012) Международное Общество Сознания Кришны: К вопросу о рецепции бенгальского вайшнавизма на Западе // The International Society for Krishna Consciousness: to the Question about Reception of Bengalian Vaishnavism in the West. Religiovedeniye (1, 2). ISSN 2072-8662 (In Press)

Taivāne, Elizabete Likteņdārzs: tradicionālās latviešu reliģiozitātes transformācijas projekts = The Garden of Fates: A Project of Transformation of Traditional Latvian Religiosity. [Preprint] (Unpublished)

Taivāne, Elizabete No Kristus pie Krišnas: jaunā reliģiskā paradigma? From Christ to Krishna: A New Religious Paradigm? [Preprint] (Unpublished)

Taivāne, Elizabete S. S. Horužija antropoloģiskais pagrieziens: uz filozofijas, teoloģijas, psiholoģijas un fizikas robežas // Anthropological Shift by S. S. Horuzhy: at the Crossroads of Philosophy, Theology, Psychology and Physics. [Preprint] (In Press)

Taivāne, Elizabete (2010) Which path to go? The Notion of Religion in Phenomenology of Religion in Europe and Latvia (in Latvian). Ceļš . (In Press)

Tambergs, Juris (1998) Bibliskā un dabaszinātniskā pasaules aina I daļa. In: Bibliskā un dabaszinātniskā pasaules aina. Teoloģijas fakultāte, Latvijas Universitāte.

Tambergs, Juris (1998) Bibliskā un dabaszinātniskā pasaules aina II daļa. In: Bibliskā un dabaszinātniskā pasaules aina. Teoloģijas fakultāte, Latvijas Universitāte.

Tambergs, Juris Physics and Religion in the Crossroads of Paradigms. [Preprint] (Submitted)

Tenisons, Modris (2010) Ornamenti un Simetrijas: Ornamentālo Rakstu Zīmju Valoda (intervija ar Modri Tenisonu). scireprints.lu.lv.

Titans, Normunds and Feščenko, Iļja and Zeps, Dainis and Kasaross, Mārtiņš and Mičulis, Kaspars and Atvars, Aigars and Bušs, Dzintars Edvīns and Paeglis, Roberts and Gahbauer, Florian (2010) 68th annual scientific conference of the University of Latvia. Faculty of Theology. "Science and Religion Dialogue” interdisciplinary group meeting. In: UL 68th conference, Faculty of Theology section: Science and Religion Dialogue, 2010. 12.02, University of Latvia. Raina bulvāris 19, Mazā aula.

Titans, Normunds Astroteoloģiski prātojumi bioloģiskā universa hipotēzes un ārpuszemes dzīvības meklējumu perspektīvā. [Preprint] (Submitted)

Titans, Normunds Contemporary Philosophical “Faith” without “Belief”: A Case of Jean-Luc Nancy. [Preprint] (Unpublished)

Titāns, Normunds Hypothesis of Extraterrestrial Origins of Life on Earth and Its Anthropologically-Theological Implications: Rhawn Joseph’s Case. [Preprint] (Submitted)

Tjurins, Mihails P. (2009) Вера в Единого Бога - первоначальная религия человечества (Belief in one God - the original religion of humanity). Бизнес-класс (7). pp. 42-46.

Tjurins, Mihails P. Хокинг и вера в Бога: идущие вместе? Hawking and belief in God: coming together? Religious and scientific parallels in the Creation. [Preprint] (Unpublished)

Tjurins, Mihails P. Mūsdienigs skats uz Kristu: salīdzināmās dievatziņas metode (Модернистский и традиционный взгляд на Христа и Бога: опыт сравнительного богословия). [Preprint] (Unpublished)

Tjurins, P. T. (2014) О мотивации обращения к религии осужденных на пожизненное заключение (бегство от ужаса «атеистического преступления» к религиозному сознанию). In: LU 72. konference, „Zinātnes un reliģijas dialoga” interdisciplinārās grupas sēde, 2014. gada 7. februāris, Latvijas universitāte, Raiņa 19, Dekanāta zāle. (Unpublished)

Z

Zeps, Dainis (2017) A. Knopkens Rīgas reformators. Komentārs vēstulei Romiešiem. In: Zinātnes un Reliģijas dialoga grupas seminārs, 2017.gada 28. aprīlī, Latvijas universitāte, Raiņa 19, Teoloģijas fakultāte, Dekanāta zāle. (Submitted)

Zeps, Dainis (2022) Dažas domas, lasot Mario Livio grāmatu «Vai Dievs ir matemātiķis?». In: ZURD seminārs 25. 01.2022, 25. 01.2022, Zoom.

Zeps, Dainis (2023) ΓΝΩΘΙ ΜΑΘΗΜΑ (GNŌTHI MATHĒMA) Or What are the foundations of our thinking? In: Seminar of the Science and Religion Dialogue Group (ZuRD), 24 May 2023., Zoom. (Submitted)

Zeps, Dainis (2023) GPT no iekšpuses: ko var iesākt ar GPT? Matemātiķa skatījums. Mans skatījums. In: ZuRD seminārs, 2023. 26. aprīlis, zoom. (Submitted)

Zeps, Dainis Jaunas paradigmatiskas pieejas, kas savieno reliģisko (mistisko) un mūsdienu fiziķu domāšanu: ierosmes pētīšanai. In: ZuRD seminārs, 10. aprīlī 2007. gadā, LU. (Unpublished)

Zeps, Dainis Kā mācīties (senās) valodas. [Scientific Manuscript]

Zeps, Dainis (2018) LU Zinātnes un Reliģijas dialoga grupas darbība kopš 2007. gada. In: LU 76. konference, „Zinātnes un reliģijas dialoga” interdisciplinārās grupas sēde, 2018. gada 14. februāris, Latvijas universitāte, Raiņa 19, Dekanāta zāle.

Zeps, Dainis (2023) Pirmā tikšanās ar Alvja Brāzmas grāmatu « Living Computers» First meeting with the book of Alvis Brāzma "Living Computers". In: Seminar of the Science and Religion Dialogue Group ( ZuRD ), 27 September 2023., Zoom.

Zeps, Dainis Reliģijas un matemātikas dialogs: Dieva pierādījumi un Gēdeļa teorēma. [Scientific Manuscript] (Unpublished)

Zeps, Dainis (2019) Repozitorijam scireprints.lu.lv desmit gadi. In: Zinātnes un Reliģijas dialoga grupas seminārs, 2019. gada 20. septembris, Jelgavas iela 3 (LU zinātņu māja), 650. telpa (6. stāvs).

Zeps, Dainis Rudolf Steiner. On mathematics and Reality. [Preprint] (Submitted)

Zeps, Dainis Tēze: Dalījums fizikā, reliģijā un mistikā ir ... mistika/līdz aplamībai novecojusi lieta. [Preprint]

Zeps, Dainis Vai būt blēdim ir izdevīgi? Ko saka Mākslīgais internets, AI? [Preprint] (Submitted)

Zeps, Dainis (2017) Vai fizika beigusies? In: Zinātnes un Reliģijas dialoga grupas seminārs, 24. martā, 18:00, Latvijas unviersitāte, 15.auditorija.

Zeps, Dainis (2017) Vai matemātiku un fiziku vieno reliģija? In: LU 75. zinātniskā konference, 9. februāris, 2017. gadā, Latvijas universitāte, Raiņa 19, Dekanāta zāle.

Zeps, Dainis (2010) Cognitum hypothesis and cognitum consciousness. How time and space conception of idealistic philosophy is supported by contemporary physics. Journal of Consciousness Exploration & Research, 1 (1). pp. 5-15. ISSN 2153-8212

Zeps, Dainis (2016) Daba, valoda, matemātika, Dievs. In: 74th conference, 2016.,12.02., University of Latvia.

Zeps, Dainis (2010) Evolution and Creative Order: David Bohm multi-time Evolūcija un kreatīvā kārtība: Dāvida Boma multi-laiks. In: 68th conference, section: Faculty of Theology; Science and Religion Dialogue, 2010. 12.02, University of Latvia.

Zeps, Dainis (2014) Kristāli un mākslīgais intelekts. In: TF Zinātnieku nakts “Kristāli”, 2015. gada 26. septembris, Latvijas universitāte, Raiņa 19, Dekanāta zāle.

Zeps, Dainis (2010) Mathematics is Physics. Prespacetime Journal, 1 (3). pp. 299-313. ISSN 2153-8301

Zeps, Dainis (2007) On nature of mathematics. On mathematics and reality Par matemātikas dabu. Par matemātiku un realitāti. In: 65th Scientific Comference of University of Latvia, section of Faculty of Theology "Dialogue between Religion and Science", 2007, 8th February, "Mazā Aula", University of Latvia.

Zeps, Dainis (2010) On to what effect LHC experiment should arrive. Prespacetime Journal, 1 (2). pp. 244-251. ISSN 2153-8301

Zeps, Dainis (2010) Par pieredzi neliela starpdisciplināra repozitorija (SciRePrints) uzturēšanā. In: LU bibliotekas seminārs, 2010. gada. oktobrī, Raiņa bulv. 19.

Zeps, Dainis (2009) Science and Religion: Controverse or Complementarity. In: 67th conference, section: Faculty of Theology; Science and Religion Dialogue, 2009. 27.02, University of Latvia.

Zeps, Dainis (2015) Vai matemātika būtu pretrunā ar Dieva eksisteni? In: Ikmēneša seminārs, Zinātnes un Reliģijas dialoga grupa, 2015., 27. novembris, Latvijas unviersitāte.

Zeps, Dainis (2012) Zinātne kā instrumentalitāte un reliģija kā atklāsme: realitātes modelis? In: 70th conference, section: Faculty of Theology; Science and Religion Dialogue, 2012. 10.02., University of Latvia.

Zuters, Jānis (2015) Programmētājs starp personīgo pasaules uzskatu un praktiskajiem centieniem pēc mākslīgā intelekta. In: LU 73. konference, „Zinātnes un reliģijas dialoga” interdisciplinārās grupas sēde, 2015. gada 12. februāris, Latvijas universitāte, Raiņa 19, Dekanāta zāle, 2015.02.12, University of Latvia. (Unpublished)

А

Авик, Валерий Sitiunt iustitam – Жажда справедливости. Психологические и правовые аспекты принципа справедливости в книге Иова. [Preprint] (Unpublished)

This list was generated on Thu Jun 13 12:51:44 2024 EEST.