Implementation of principles of Christianity: prerequisite of emergence of modern science and society

Bušs, Dzintars Edvīns Implementation of principles of Christianity: prerequisite of emergence of modern science and society. [Preprint] (Unpublished)

[thumbnail of Zin_relig_21.03.doc] Microsoft Word
82kB
[thumbnail of Zin_relig_21.03.pdf] PDF
198kB

Abstract

In the article the Christianity as essential prerequisite of emergence and development for European civilization is considered, that led to emergence of modern science and society. In its turn, development of Christianity with respect to the impact of Hellenic culture on it is considered. We come to conclusions that Christian faith is not so much controversal with scientific argument.

Rakstā kristietība aplūkota kā eiropeiskās civilizācijas rašanās un attīstības būtisks nosacījums, kas noved pie modernās zinātnes un sabiedrības rašanos. Savukārt pašas kristietības attīstība saistīta ar hellēnistiskās kultūras iespaidu uz to. Rakstā izdarīti secinājumi, ka ticība (š.g. kristietība) nav absolūtā pretrunā ar zinātnes atzinumiem.

Item Type:Preprint
Additional Information:(Title in Latvian) Kristietības principu realizācija: modernās zinātnes un sabiedrības rašanās priekšnoteikums
Uncontrolled Keywords:eiropeiskā civilizācija, reliģija un civilizācija, kristietības hellenizācija, zinātne un ticība
Subjects:B Philosophy. Psychology. Religion > BR Christianity
B Philosophy. Psychology. Religion > BL Religion
Divisions:University of Latvia > SR Science and Religion Dialogue. Interdisciplinary Group
References:
1. Броделъб Ф. Грамматика цивилизаций. Москва, Весь Мир, 2008, 545.

2. Mūks, R. Pauls Tillihs: Reliģija un kultūra. Rīga, Jāņa sēta, 1997, 149.

3. Mūks, R. Dvēsele- tilts starp Rietumu un Austrumu reliģijām. Rīga, Zvaigzne ABC, 2001, 107.

4. Гуревич, П.С. Врожден ли мистицизм? Москва, Политиздат, 1984, 302.

5. Vīts, Dž. E. Post modernie laiki. Rīga, Luterisma mantojuma fonds. 1999, 251.

6. Plāte, M. Cilvēka apziņas struktūra un svēto rakstu interpretēšana. Reliģiski-filozofiski raksti VI : [krājums] / Haralda Biezā virsred.; Rīga: Filozofijas un socioloģijas institūts, 1997 (a/s "Rota"). - 271

7. Франк, С.Л. Религия и наука. Берлин, Евразийское книгоиздательство, 1925, 23.

8. История и теория атеизма: Учебное пособие. (Глава XIII, §3. Тейярдизм). Редкол.: М.П.Иванов, (отв. Ред.) и др.- Москва: Мысль, 1982, 430.

9. Science and its Public: the Changing Relationship. Boston, 1976

ID Code:97
Deposited By: Dzintars Edvīns Bušs
Deposited On:21 Mar 2010 11:29
Last Modified:06 Feb 2021 14:41

Repository Staff Only: item control page