SciRePrints

Mičulis, Kaspars (2011) Evolution's cycles of global social systems and the basic mechanisms behind the crisis. The times in which we live. What has changed where are we heading? 68th annual scientific conference of the University of Latvia . (Unpublished)

[img]Microsoft Word
5Mb
[img]PDF
1031Kb

Abstract

Šajā darbā tiek apskatīta viena no 20. gadsimta svarīgākajām paradigmām – pašorganizācija globālu sociāli-ekonomisku sistēmu evolūcijas kontekstā. Tās loma jaunu transdisciplināro metožu izstrādē ir nenovērtējama. Tā ir jauna valoda, kurā, viens otru saprotot, var sarunāties matemātiķi, eksakto un humanitāro zinātņu pārstāvji. Uzsvars darbā likts uz to, lai vienkāršā valodā lasītāju iepazīstinātu ar sarežģītu sistēmu evolūcijas pamatprincipiem, koncentrējoties vairāk uz sociāli-ekonomisko procesu dinamiku un evolūcijas projektēšanas metodoloģiju. Krīžu mehānismu un globālo cilvēces attīstības ciklu dziļāka izpratne ir jo īpaši aktuāla, izstrādājot varbūtīgākos globālās pasaules attīstības scenārijus un ar to saistītos riskus un izmaiņas. Apskatāmā tēma lieti noderēs tiem, kas vēlas rast orientieri ātri mainīgajā pasaulē, attīstot sevī jaunu nelineārās domāšanas veidu.

Item Type:Article
Additional Information:Told at the 69th conference, section: Faculty of Theology; Science and Religion Dialogue.
Subjects:H Social Sciences > HG Finance
Q Science > Q0 Interdisciplinary sciences > Q02 Synergetics
H Social Sciences > HB Economic Theory
Divisions:University of Latvia > F2 Faculty of Physics and Mathematics > Laser Center
References:
1. John Sterman Business Dynamics: Systems Thinking and Modeling for a Complex World. (McGraw-Hill/Irwin 2000)

2. (i) Т. С. Ахромеева, С. П. Курдюмов, Г. Г. Малинецкий, А. А. Самарский Структуры и хаос в нелинейных средах ФИЗМАТЛИТ, 2007 г. (ii) А. А. Самарский, Г. Г. Еленин, С. П. Курдюмов, Н. В. Змитренко, Ф. П. Михайлов “Горение нелинейной среды в виде сложных структур”. ДАН. Т. 237 Nr. 6 (1977)

3. С.П. Курдюмов, Е.Н. Князева. Основания синергетики. Режимы с обострением, самоорганизация, темпомиры. СПб.: Алетейя, 2002.

4. С.П. Капица. Сколько людей жило, живет и будет жить на земле. Очерк теории роста человечества. М.: Наука, 1999.

5. В.А. Белавин, С.П. Капица, С.П. Курдюмов Математическая модель демографических процессов с учетом пространственного распределения //Ж. вычисл. матем. и матем. физ.– 1998. Т.38. №6.– С.885-902.

6. Коротаев А. В., Малков А. С., Халтурина Д. А. Законы истории. Математическое моделирование развития Мир-Системы. Демография, экономика, культура. 2-е изд. М.: КомКнига/URSS, 2007.

7. Martindale. C. The Clockwork Muse: The Predictability of Artistic Change. NY: Basic Books 1990

8. Петров В.М. Периодические процессы в музыкальном творчестве. - Природа. 1988. № 10. С. 54-59;

9. Петров В.М., Голицын Г.А. Полувековые циклы в социокультурной динамике. В кн.: Формирование новой парадигмы обществоведения.-М.: Прогресс-Традиция, 1996.

10. Петров В.М., Бяджиева Л.Г. Перспективы развития искусства: методы прогнозирования. М.: Русский мир, 1996.

11. Маслов С.Ю. Асимметрия познавательных механизмов и ее следствия // Семиотика и информатика. M., 1983. Вып. 20.

12. В. И. Пантин, Кризисная эпоха 2010-2020 гг. и ее последствия для России. В кн.: Проекты и риски будущего: Концепции, модели, инструменты, прогнозы, М.: URSS, 2011.

ID Code:184
Deposited By:Kaspars Mičulis
Deposited On:27 Feb 2011 22:09
Last Modified:30 Aug 2011 11:44

Repository Staff Only: item control page