Physics and Religion in the Crossroads of Paradigms

Tambergs, Juris Physics and Religion in the Crossroads of Paradigms. [Preprint] (Submitted)

[thumbnail of Tambergs.Paradigmu.pdf] PDF - Submitted Version
264kB

Abstract

The change of paradigms in physics and Christianity during historical periods up to the nowadays postmodernism situation is shortly discussed. The search for new physics paradigms in the direction of unification of general relativity theory with quantum theory is analyzed as well as the present status of this search in the context of postmodernism tendencies in Christianity.

Item Type:Preprint
Additional Information:Fizika un reliģija paradigmu krustceļos. Rakstā īsi apskatīta paradigmu maiľa fizikā un kristietībā vēstures gaitā līdz pat postmodernisma situācijai mūsdienās. Analizēti jauno paradigmu meklējumi fizikā vispārīgās relativitātes teorijas un kvantu teorijas apvienošanas virzienā un šo meklējumu stāvoklis mūsdienās kontekstā ar postmodernisma tendenci kristietībā.
Uncontrolled Keywords:paradigmas, postmodernisms, fizika, kristietība, vispārīgā relativitāte, kvantu teorija, kvantu gravitācija, teorija par visu
Subjects:B Philosophy. Psychology. Religion > BL Religion
Q Science > QC Physics > QC01 Quantum mechanics
Q Science > QC Physics
Divisions:University of Latvia > SR Science and Religion Dialogue. Interdisciplinary Group
References:
1.Kūle, M., Kūlis, R. Filosofija. Rīga: Apgāds “Burtnieks”, 1996, 428-439 (Nodaļa 14.9: Postmodernisms).

2.Vīts, Dž.E., dēls. Postmodenie laiki. Kristīgs ceļvedis mūsdienu domas un kultūras izpētē. Luterisma mantojuma fonds, 1999.

3.Vanags, J. Ko Latvija atbildētu Poncijam Pilātam? Polemiskas pārdomas par ētikas problēmām mūsdienās. Krājumā: Teoloģija: teorija un prakse. Mūsdienu latviešu teologu raksti. Sast. un atb. red. J.Rubenis, Rīga: Apgāds “Zvaigzne ABC”, 2007, 164-175.

4.Менский, М.Б. Квантовые измерения, феномен жизни и стрела времени: связь между “тремя великими проблемами” (по терминологии Гинзбурга). Успехи физических наук, том 177, № 4, 2007, 415-425.

5.Доронин, С.И. Квантовая магия. Санкт-Петербург: Издательская группа “Весь”, 2007.

6.Tambergs, J. Kvantu mehānikas un teoloģijas dialoga problēmas. Zvaigžņotā debess, Nr.185, 2004.g. Rudens, 3-10; Nr.186, 2004/2005.g. Ziema, 3-10.

7.Каку, M. Параллельные миры. Об устройстве мироздания, высших измерениях и будущем Космоса. Москва: Изд-во “София”, 2008 (Tulkojums no angļu valodas: Michio Kaku. Parallel Worlds. A Journey Through Creation, Higher Dimensions and the Future of the Cosmos. Doubleday. New York, London, Toronto, Sidney, Auckland, 2005).

8.Шипов, Г.И. Теория физического вакуума. Издание второе, исправленное и дополненное. Москва: “Наука”, 1997.

9.Bайнберг, C. Мечты об окончательной теории. Физика в поисках самых фундаментальных законов природы. Издание второе. Москва: Изд-во ЛКИ, 2008 (Tulkojums no angļu valodas: Steven Weinberg. Dreams of a Final Theory. Vintage Books. A Division of Random House, Inc. New York, 2nd Edition, 1993).

10.Balklavs-Grīnhofs, A. Mūsdienu zinātne un Dievs. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008.

ID Code:13
Deposited By: Dainis Zeps
Deposited On:19 Sep 2009 13:20
Last Modified:06 Feb 2021 14:40

Repository Staff Only: item control page