Items where Year is 2019

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | L | N | P | Z
Number of items: 10.

A

ATVARS, AIGARS (2019) “Pasaules ainas” veidošanas process kā iedomātā tuvināšana reālitātei un tā lietošana reliģijas uztveres kontekstā. In: LU 77. konference, Teoloģijas un reliģijpētniecības sekcija, “Reliģija: reālais un iedomātais”, 07.02.2019., LU Microsoft inovāciju centrs, Kalpaka bulvāris 4, Rīga, Latvija. (Unpublished)

B

Bušs, Dzintars Edvīns (2019) Априорные знания в учениях И.Канта, «эволюционной эпистемологии», «аналитической психологии» К.Г.Юнга и в эволюции религий. (Unpublished)

Bušs, Dzintars Edvīns (2019) Априорные знания в учениях И.Канта, «эволюционной эпистемологии», «аналитической психологии» К.Г.Юнга и в эволюции религий. scireprints.lu.lv . (Submitted)

Bušs, Dzintars Edvīns (2019) Apriorās zināšanas I.Kanta, „evolucionārās epistemoloģijas”, K.G.Junga „analītiskās psiholoģijas” mācībās un reliģiju evolūcijā (Papildinājumi pēdējā nodaļā). (Unpublished)

L

Larenz, Rudolf (2019) Über eine Verbesserung der Moralität beruflicher Handlungen eines Physikers. Ein neues Element der Inkulturation des Christentums in eine wissenschaftlich-technologische Zivilisation. RODCZNIKI TEOLOGICZNE, LXVI . pp. 51-68. ISSN 2353-7272

Larenz, Rudolf (2019) On an Amendment of the Morality of a Physicist's Professional Actions. A New element of Inculturation of Christianity into a Scientific-Technological Civilization. Rodczniki Teologiczne, Tom LX (3-2019). pp. 51-68.

Larenz, Rudolf (2019) Why is it not so easy for a present-day physicist to be genuinely a Christian? MOKSLO IR TIKĖJIMO DIALOGAI / Dialogues between science and faith, 5 . pp. 5-39. ISSN 1648-3979

N

Nixon, Gregory Michael (2019) Breaking Out of One's Head (& Awakening to the World). In: Mysticism and Meaning: Multidisciplinary Perspectives. Three Pines Press, St. Petersburg, FL, USA, pp. 29-57. ISBN 9781931483407

P

Pundure, Irena (2019) Par DAŽIEM SPRIEDUMIEM Dr.theol. H.BIEZĀ GRĀMATĀ «SENO LATVIEŠU DEBESU DIEVU ĢIMENE» Rīga, Minerva, 1998, 367 lpp. In: Zinātnes un Reliģijas dialoga grupas seminārs, 24. martā, 18:00, Latvijas unviersitāte, 15.auditorija.

Z

Zeps, Dainis (2019) Repozitorijam scireprints.lu.lv desmit gadi. In: Zinātnes un Reliģijas dialoga grupas seminārs, 2019. gada 20. septembris, Jelgavas iela 3 (LU zinātņu māja), 650. telpa (6. stāvs).

This list was generated on Tue May 28 23:39:02 2024 EEST.