Items where Subject is "BR Christianity"

Group by: Creators | Item Type
Number of items at this level: 40.

Article

Fingelkurts, Alexander A. and Fingelkurts, Andrew A. (2009) Is our brain hardwired to produce God, or is our brain hardwired to perceive God? A systematic review on the role of the brain in mediating religious experience. Cognitive Processing, 10 . pp. 293-326.

Pereira, Contzen (2015) Understanding the subjective experience of consciousness in “GOD”. Journal of Metaphysics and Connected Consciousness, 2 .

Pereira, Contzen (2016) “Let there be light” and the light was eternal: A Meta-Religious understanding of creation and consciousness. Journal of Metaphysics and Connected Consciousness . (In Press)

Pereira, Contzen (2015) A Metaphysical Understanding of “A Scientific Me” through Psalms. Scientific GOD Journal, 6 (7). pp. 306-310. ISSN 2153-831X

Pereira, Contzen (2015) Understanding the Lord’s Prayer. Scientific GOD Journal, 6 (9). pp. 531-534.

Pitkänen, Matti (2011) Generalization of thermodynamics allowing negentropic entanglement and a model for conscious information processing. Prespacetime Journal, 2 (1). pp. 67-74. ISSN 2153-8301

Taivāne, Elizabete (2009) The Appearances of the Mother of God as a Factor of Revival of the Catholic Society in Europe of the XX - the Beginning of the XXI Century Явления Богородицы как фактор возрождения католического общества в Европе ХХ-ХХI веков. Мировая политика: взгляд из будущего, т. 3: Постсекулярные общества: перспективы и реальность: Межкультурное взаимодействие и международные отношения, ред. т. А. Б. Зубов, В. М. Сер . pp. 259-266.

Taivāne, Elizabete Starptautiskā kristīgās meditācijas kopiena: bibliskās paradigmas transformācija (fenomenoloģiskā eksplikācija); The World Community for Christian Meditation: Transformation of Biblical Paradigm (phenomenological explication). Starptautiskā kristīgās meditācijas kopiena: bibliskās paradigmas transformācija (fenomenoloģiskā eksplikācija); The World Community for Christian Meditation: Transformation of Biblical Paradigm (phenomenological explication) . (Unpublished)

Tjurins, Mihails P. (2017) Наука и вера: иллюзия конфликта и точки соприкосновения (Zinātne un ticība: konflikta ilūzija un saskares punkti). Православная жизнь .

Preprint

Bušs, Dzintars Edvīns Implementation of principles of Christianity: prerequisite of emergence of modern science and society. [Preprint] (Unpublished)

Taivāne, Elizabete S. S. Horužija antropoloģiskais pagrieziens: uz filozofijas, teoloģijas, psiholoģijas un fizikas robežas // Anthropological Shift by S. S. Horuzhy: at the Crossroads of Philosophy, Theology, Psychology and Physics. [Preprint] (In Press)

Titans, Normunds Contemporary Philosophical “Faith” without “Belief”: A Case of Jean-Luc Nancy. [Preprint] (Unpublished)

Tjurins, Mihails P. Молитва как связующее звено между духовным и физическим в психике человека (о встрече и взаимодействии двух природ в психологической доминанте). Lūgšana kā saikne starp garīgo un fizisko cilvēka psihē (par divu dabu satiksmi un mijiedarbību psiholoģiskajā dominantē). [Preprint] (Unpublished)

Treija, Rita The Theological Identity of Ludis Bērziņš as Reflected in His Manuscript ‘Magnificent Songs’ (Greznas dziesmas). [Preprint] (Submitted)

Авик, Валерий Sitiunt iustitiam – Жажда справедливости. Психологические и правовые аспекты принципа справедливости в книге Иова. Sitiunt iustitiam - Taisnīguma slāpes. Taisnīguma principa psiholoģiskie un tiesiskie aspekti Ījabā grāmatā. [Preprint] (Unpublished)

Scientific Manuscript

Bite, Aleksandrs Bībele – mūsdienu pasaules izpratnes atslēga un veidotājs spēks. [Scientific Manuscript] (Submitted)

Book Section

Christianto, Victor (2010) Guide to Repent and Receive Jesus Christ (in several languages). In: Guide to repent and receive Jesus Christ. Online only.

Melanchton, Philipp (1844) De Vita Bugenhagii. In: Philippi Melanthonis Opera quae supersun, Vol XII. edidit Carolus Gottlieb Bretschneider,, pp. 295-305.

Melanchton, Philipp (2016) Laus vitae scholasticae. In: Philippi Melanthonis Opera. Corpus Reformatorum, edidit Carolus Gottlieb Bretschneider, Volumen XI, Philipi Melanchthonis Opera Omnia quae supersunt omnia, Halis Saxonum, 1843..

Roterodamus, Erasmus (2016) Epistula Andreae Cnophae Sacerdoti. Bilingvs. Tulkojums latviešu valodā. In: Epistolae ad diversos. Basileae apud Io. Frobenium An., 1521..

Salmiņa, Valda (2015) Žēlabu grāmata. Narekas Grigors. Izlase. Atdzejojumi latviešu valodā. In: Žēlabu grāmata. Narekas Grigors. Publicēts daļēji dažādos izdevumos. (Submitted)

Conference or Workshop Item

ATVARS, AIGARS (2019) “Pasaules ainas” veidošanas process kā iedomātā tuvināšana reālitātei un tā lietošana reliģijas uztveres kontekstā. In: LU 77. konference, Teoloģijas un reliģijpētniecības sekcija, “Reliģija: reālais un iedomātais”, 07.02.2019., LU Microsoft inovāciju centrs, Kalpaka bulvāris 4, Rīga, Latvija. (Unpublished)

Atvars, Aigars (2018) 10 gadi kopā ar Zinātnes un Reliģijas dialoga grupu In: Latvijas Universitātes 75. konference. Sekcijas sēde "Zinātnes un reliģijas dialoga grupas (ZURD) 10 gadu jubilejai veltīts seminārs", 14.02.2018., Riga. (Unpublished)

Atvars, Aigars (2016) Dievticības vieta inteliģenta cilvēka dzīvē. In: Zinātnes un reliģijas dialoga grupas konference. Latvijas Universitātes konferences ietvaros. 12.02.2016., Riga, Raina 19, Latvijas Universitate. (Unpublished)

Atvars, Aigars (2014) Nāves tēma cilvēka pasaules ainā. In: LU konference, Teoloģijas un reliģiju zinātnes sekcija. Priekšstati par nāvi zinātnes un reliģijas dialoga kontekstā., 07.02.2014., Latvijas Universitate, Raina blv. 19, Riga, Latvia. (Unpublished)

Bell, Dallas (2018) Glorifying Elohim with Dispositive and Probative Facts for Subsequent Motions:Nosce Te Ipsum (A Logic and Mathematics’ Approach). In: 2019 Science of Consciousness, Switzerland. (Submitted)

Bite, Aleksandrs (2006) Iesākumā bija Vārds. In: Zinātnes un Reliģijas dialogs, 31.marts, 2006.gadā, Lutera Akadēmija.

Biķis, Enoks (2016) Radītāja īpašību izpausme cilvēkā kā radījumā fiziskās un garīgās veselības aspektā. In: LU 74. konference, „Zinātnes un reliģijas dialoga” interdisciplinārās grupas sēde, 2016. gada 12. februāris, Latvijas universitāte, Raiņa 19, Dekanāta zāle.

Biķis, Enoks (2013) CILVĒKA DZĪVĪBA BIOLOĢISKĀ UN MEDICĪNISKĀ KONCEPTĀ. In: 71st scientific conferenece of University of Latvia, 8 February, 2013, Raina bulv. 19.

Gahbauer, Florian (2010) Krusta zinātne – kāpēc zinātniekiem ir jāsaprot krusta noslēpums, lai veidotu veiksmīgu dialogu ar kristiešiem. In: LU 68. Konferences "Zinātnes un reliģijas dialoga" interdisciplinārās grupas sēde, 2010. gada 12. februāris, Latvijas universitāte, Raiņa 19, Mazā Aula. (Unpublished)

Salmiņa, Valda (2012) Jaunplatonisma ideju atspulgs Narekas Grigora “Žēlabu grāmatas”latviešu tulkojumā. In: 70th conference, section: Faculty of Theology, 2012. 10.02., University of Latvia.

Salmiņa, Valda (2005) Wiedergabe der poetischen und theologischen Begrifflichkeit in der lettischen Übersetzung des Buches der Klagelieder von Grigor Narekatsi. In: X General Conference of the International Association of Armenian Studies (AIEA), Vitoria-Gasteiz, Spain, September, 2005.

Tjurins, P. T. (2013) Huligānisma psiholoģija - Dabas normativitāte un psihes nenormativitāte. Психология хулиганства(нормативность природы и ненормативность души). In: 71st scientific conferenece of University of Latvia, 8 February, 2013, Raina bulv. 19.

Zeps, Dainis (2017) A. Knopkens Rīgas reformators. Komentārs vēstulei Romiešiem. In: Zinātnes un Reliģijas dialoga grupas seminārs, 2017.gada 28. aprīlī, Latvijas universitāte, Raiņa 19, Teoloģijas fakultāte, Dekanāta zāle. (Submitted)

Zeps, Dainis (2015) TF vēstures lappuse: J.Tambergs un ZuRD izveidošana. In: LU 73. konference, „Zinātnes un reliģijas dialoga” interdisciplinārās grupas sēde, 2015. gada 12. februāris, Latvijas universitāte, Raiņa 19, Dekanāta zāle.

Book

Knopken, Andreas (2016) IN EPISTOLAM AD ROMANOS ANDREAE KNOPKEN COSTERINENSIS INTERPRETATIO. Vuittenberga M. D. XXIIII.

Knopken, Andreas (2016) IN EPISTOLAM AD ROMANOS ANDREAE KNOPKEN COSTERINENSIS INTERPRETATIO. Vuittenberg M. D. XXIIII.

Salmiņš, Valdis (2003) "Pēteris no Dusburgas. Prūsijas zemes hronika" Tulkojums latviešu valodā no lietuviešu valodas. UNSPECIFIED. (Unpublished)

Other

Larenz, Rudolf (2020) Warum ist es für einen heutigen Physiker nicht so einfach, durch und durch Christ zu sein? Klaipeda University, Lithuania (German translation of the updated version November 2020). (Unpublished)

Larenz, Rudolf (2020) Why is it not so easy for a present-day physicist to be genuinely a Christian? Klaipeda University, Lithuania (earlier version 2019). (Unpublished)

This list was generated on Sat May 21 09:44:17 2022 EEST.